• Jaké jsou výhody značky EASE?

  • CBD & CBG

    Jak funguje CBG?

  • Jaké jsou výhody CBD?

Poslední výzkumy
  • Závislost je velice rozšířené civilizační onemocnění. Týká se jak látek nelegálních (kokain, heroin, metamfetamin aj.), tak legálních (alkohol, tabák) či dokonce poskytovaných na předpis (opioidy, sedativa, hypnotika a další).  Léčba s pomocí...

  • Preklinické i klinické studie poukazují na to, že kanabidiol (CBD) je potenciálně využitelný při léčbě širokého spektra neuropsychiatrických poruch. Vyznačuje se zejména antipsychotickým a anxiolytickým působením (tj. proti úzkosti), ale rovněž...

  • Porucha pozornosti s hyperaktivitou (ADHD, zkratka anglického „Attention Deficit Hyperactivity Disorder“) je častá neurovývojová porucha, která postihuje až 5 % populace. Projevuje se od raného dětství a přetrvává do dospělosti. Účinnost...