Vysvětlení pojmu:

Fenotyp

Soubor všech pozorovatelných charakteristik rostliny, vzniklých interakcí jejího genetického kódu s prostředím.

Z naší nabídky